ΑΜΠΕΛΙ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΜΑΙΟΣ

α. ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Αρχισαν οι ωοτοκίες. Οι προνύμφες σκουλήκιααναμένονται λίγο πριν την έναρξη της άνθισης (στάδια Η προς Ι). Καταπολέμηση χρειάζεται μόνο σε αμπέλια όπου οι προσβολές είναι πολλές (τουλάχιστον 30 κουκούλια” ή “φωλιές” στους 100 βότρεις).

Κατάλληλα φάρμακα: ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ, ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, κ.α.

Φωτογραφία 1: ωοτοκίες

   

Φωτογραφία 2: φωλιές

β. ΘΡΙΠΑΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ

Τα τελευταία χρόνια κάνει σοβαρές ζημιές κυρίως σε περιοχές της Θεσ/νίκης και Χαλκιδικής. Η διαπίστωση της παρουσίας και η ένταση της προσβολής καθώς και η ανάγκη επέμβασης μπορούν να εκτιμηθούν με χρήση μπλέ παγίδας στα στάδια H και I (επέμβαση όταν έχουμε πάνω από 10-15 έ ν τ ο μ α / π α γ ί δ α / ε βδ ο μ ά δ α) ή με οπτικό έλεγχο ή τίναγμα όταν διαπιστωθούν 2-3 άτομα θρίπα ανά βοτρύδιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται να γίνουν ψεκασμοί στο 70% της άνθησης με ΜΕΘΕΙΟΚΑΡΜΠ, ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ, ΑΚΡΙΝΑΘΡΙΝ, κ.α.

γ. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ.

Παρατηρήθηκαν αρχικές προσβολές. Συνιστούμε να ελέγχεται τα αμπέλια σας (κυρίως τα σταφύλια) και αν διαπιστώσετε αρχικές προσβολές (κηλίδες λαδιού ή επάνθιση) να κάνετε αμέσως καταπολέμηση. Αν δεν έχετε πείρα στην αναγνώριση και επειδή υπάρχει πιθανότητα να διαφύγουν την παρατήρηση οι αρχικές προσβολές, συνιστούμε ψεκασμό στο στάδιο του μούρου Η (λίγο πριν την άνθηση).

Κατάλληλα φάρμακα :

  • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 

ΧΑΛΚΟΥΧΑ, ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ, ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ και άλλα

  • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ,  ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΧΑΛΚΟΣ, ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ, ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ, ΙΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ, ΦΛΟΥΟΠΙΚΟΛΙΝΤ+ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ

ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ, ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ+ΦΟΛΠΕΤ, ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ+ΧΑΛΚΟΣ, ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ+ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ, ΦΟΛΠΕΤ, ΦΟΛΠΕΤ+ΧΑΛΚΟΣ

δ. ΩΙΔΙΟ.

Συνιστάται η προστασία των σταδίων H και I .

Κατάλληλα φάρμακα :
ΒΡΕΞΙΜΟ ΘΕΙΑΦΙ, ΝΤΙΝΟΚΑΠ+ΜΥΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΛ, ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ, ΚΡΕΣΟΞΥΜ –ΜΕΘΥΛ , ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ, και άλλα.

 

Εικόνα 1: Στάδιο Η

 

Εικόνα 2: Στάδιο Ι

No 12 / 6 Μαϊου 2011

(Τεχνικό δελτίο – γεωργική προειδοποίηση)

Previous Ελιά - Καλλιεργητικές οδηγίες Μάιος
Next Καλλιεργητικές φροντίδες για πεδινά Μήλα και Αχλάδια Μάιος

Σχετικά με τον συντάκτη

Μπορεί να σας αρέσουν

Αμπέλι 1Comments

Ασθένειες Αμπελιού Ιούνιος

Η σημαντικότερη ασθένεια του αμπελιού τον μήνα Ιούνιο σε όλες τις ποικιλίες  ειδικά σε ξηροθερμικές συνθήκες είναι το ωίδιο. Συνιστάται το συστηματικό κορφολόγημα  του αμπελιού στα 10 εκατοστά πάνω από το

Ελιά 0 Σχόλια

Καλλιέργεια Αμπελιού, Ελιάς και Φυστικιάς – Μάιος

Ε Λ Ι Α α. Πυρηνοτρήτης Διαπιστώσεις : · Η ελιά (ποικιλία Χαλκιδικής) βρίσκεται στο στάδιο «D» και σε 8-10 ημέρες θα αρχίσει να μπαίνει στο βλαστικό στάδιο Ε που

0 Σχόλια

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply