ΑΜΠΕΛΙ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΜΑΙΟΣ

α. ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Αρχισαν οι ωοτοκίες. Οι προνύμφες σκουλήκιααναμένονται λίγο πριν την έναρξη της άνθισης (στάδια Η προς Ι). Καταπολέμηση χρειάζεται μόνο σε αμπέλια όπου οι προσβολές είναι πολλές (τουλάχιστον 30 κουκούλια” ή “φωλιές” στους 100 βότρεις).

Κατάλληλα φάρμακα: ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ, ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, κ.α.

Φωτογραφία 1: ωοτοκίες

   

Φωτογραφία 2: φωλιές

β. ΘΡΙΠΑΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ

Τα τελευταία χρόνια κάνει σοβαρές ζημιές κυρίως σε περιοχές της Θεσ/νίκης και Χαλκιδικής. Η διαπίστωση της παρουσίας και η ένταση της προσβολής καθώς και η ανάγκη επέμβασης μπορούν να εκτιμηθούν με χρήση μπλέ παγίδας στα στάδια H και I (επέμβαση όταν έχουμε πάνω από 10-15 έ ν τ ο μ α / π α γ ί δ α / ε βδ ο μ ά δ α) ή με οπτικό έλεγχο ή τίναγμα όταν διαπιστωθούν 2-3 άτομα θρίπα ανά βοτρύδιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται να γίνουν ψεκασμοί στο 70% της άνθησης με ΜΕΘΕΙΟΚΑΡΜΠ, ΣΠΙΝΟΖΑΝΤ, ΑΚΡΙΝΑΘΡΙΝ, κ.α.

γ. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ.

Παρατηρήθηκαν αρχικές προσβολές. Συνιστούμε να ελέγχεται τα αμπέλια σας (κυρίως τα σταφύλια) και αν διαπιστώσετε αρχικές προσβολές (κηλίδες λαδιού ή επάνθιση) να κάνετε αμέσως καταπολέμηση. Αν δεν έχετε πείρα στην αναγνώριση και επειδή υπάρχει πιθανότητα να διαφύγουν την παρατήρηση οι αρχικές προσβολές, συνιστούμε ψεκασμό στο στάδιο του μούρου Η (λίγο πριν την άνθηση).

Κατάλληλα φάρμακα :

  • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ 

ΧΑΛΚΟΥΧΑ, ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ, ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ και άλλα

  • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ,  ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΧΑΛΚΟΣ, ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ, ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ, ΙΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ, ΦΛΟΥΟΠΙΚΟΛΙΝΤ+ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ

ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ, ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ+ΦΟΛΠΕΤ, ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ+ΧΑΛΚΟΣ, ΦΟΖΕΤΥΛ-ΑΛ+ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ, ΦΟΛΠΕΤ, ΦΟΛΠΕΤ+ΧΑΛΚΟΣ

δ. ΩΙΔΙΟ.

Συνιστάται η προστασία των σταδίων H και I .

Κατάλληλα φάρμακα :
ΒΡΕΞΙΜΟ ΘΕΙΑΦΙ, ΝΤΙΝΟΚΑΠ+ΜΥΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΛ, ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ, ΚΡΕΣΟΞΥΜ –ΜΕΘΥΛ , ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ, και άλλα.

 

Εικόνα 1: Στάδιο Η

 

Εικόνα 2: Στάδιο Ι

No 12 / 6 Μαϊου 2011

(Τεχνικό δελτίο – γεωργική προειδοποίηση)

Previous Ελιά - Καλλιεργητικές οδηγίες Μάιος
Next Καλλιεργητικές φροντίδες για πεδινά Μήλα και Αχλάδια Μάιος

About author

You might also like

Αμπέλι 0 Comments

Εφαρμογές Seitrich κατά τη φύτευση νέου αμπελώνα

Οι εφαρμογές του Seitrich κατά  τη φύτευση νέου αμπελώνα μπορούν να γίνουν με τους εξής τρόπους… Για συνέχεια πατήστε εδώ

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply