ΠΑΣΕΓΕΣ: Απαραίτητο εργαλείο δικτύωσης το ηλεκτρονικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων

Σύνοψη-περίληψη της εισήγησης

“Η ενίσχυση της θέσης των αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών στην εφοδιαστική αλυσίδα διατροφικών αγροτικών προϊόντων αποτελεί κορυφαίας σημασίας προτεραιότητα για μια ισχυρή ΚΑΠ, ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της διατροφικής επάρκειας, της αστάθειας της αγοράς και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού-διατροφικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εφοδιαστική αλυσίδα παρουσιάζει ανισορροπίες, εξαιτίας της αυξανόμενης υπερσυγκέντρωσης των μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης και των δικτύων διανομής, που έχουν αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στην αγορά, με αποτέλεσμα να καρπούνται το μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας των τροφίμων, με αδιαφανείς, συνήθως, συναλλαγές και συχνά με αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Η συγκέντρωση και η δικτύωση της προσφοράς αγροτικών διατροφικών προϊόντων εκ μέρους των αγροτικών συνεταιρισμών και των μικρομεσαίων παραγωγικών επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πρόσφατα στοιχεία και έρευνες επιβεβαιώνουν, κατά την πενταετία 2007-2011, την αύξηση του μέσου ετήσιου εγχώριου ρυθμού μεταβολής των αγορών μέσω του διαδικτύου, ενώ αυξητική πορεία καταγράφεται στο σύνολο των online αγορών των καταναλωτών (B2C) κατά το 2011, που κυμάνθηκαν στο επίπεδο του 1,7 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται στα είδη διατροφής, αλλά η συμμετοχή τους στο σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών παραμένει μικρή.

Μεταξύ των πλέον σημαντικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης (B2B, B2C, e-marketplaces), υπηρεσίες πρόσβασης αγοραστών και προμηθευτών (e-procurement), υπηρεσίες πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες (e-auctions), υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών και τιμολόγησης (e-invoicing), υπηρεσίες ηλεκτρονικής σήμανσης προϊόντων και ραφιών (electronic shelf tags) με δυνατότητα δυναμικού καθορισμού τιμών, υπηρεσίες διάθεσης προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) κ.α.

Τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη δραστηριοποίηση των αγροτικών συνεταιρισμών και των άλλων μικρομεσαίων παραγωγικών επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι σημαντικά, σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητάς τους, στη βελτίωση της θέσης τους στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη διαφάνεια των συναλλαγών, στον περιορισμό της εξάρτησής τους από ενδιάμεσους και μεσάζοντες, στον περιορισμό της ψαλίδας των τιμών παραγωγού-καταναλωτή.

Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου – και του ηλεκτρονικού επιχειρείν γενικότερα, από τις αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις αποτελεί για την ΠΑΣΕΓΕΣ στρατηγική επιλογή πρώτης προτεραιότητας. Η υλοποίηση της αναπτυξιακής αυτής επιλογής απαιτεί τη συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο της προτεραιότητας για την προώθηση της οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται αναγκαίος ο σχεδιασμός ενός ειδικού επενδυτικού μέτρου (digi-agro) με σκοπό την ενίσχυση των αγροτών, των αγροτικών συνεταιρισμών και γενικότερα των παραγωγικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων με προσδιορισμένες δράσεις, που συνοψίζονται σε δύο άξονες.

α) Στην αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με δράσεις όπως η αυτοματοποίηση πωλήσεων και η ολοκληρωμένη διαχείριση προϊόντων, αποθεμάτων, πελατών και προμηθευτών, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, η αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών αγροτικών προϊόντων για ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces και e-auctions), η αυτοματοποίηση και η ηλεκτρονική παρακολούθηση αποθηκευτικών χώρων πρωτογενούς παραγωγής, η online διασύνδεση με προμηθευτές (Β2Β) και αγοραστές (Β2C), η διάθεση διατροφικών αγροτικών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) κ.α.

β) Στην εξωστρέφεια, την προώθηση και τη διεύρυνση του κύκλου εργασιών τους με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, περιλαμβάνοντας δράσεις όπως οι έξυπνες κάρτες, η διαδραστική προώθηση (διαδραστικές βιτρίνες, οθόνες αφής, ηλεκτρονικοί κατάλογοι), η αξιοποίηση δράσεων ευφυούς γεωργίας, η ψηφιακή σήμανση για την προβολή προϊόντων (digital signage), η διαδικτυακή προώθηση διαφημιστικής εκστρατείας (καμπάνιας) και εξατομικευμένης προώθησης στους καταναλωτές κ.α.

Επισημαίνεται ότι οι επιλέξιμες δαπάνες κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο να προσανατολίζονται σε συλλογικές και οργανωμένες δράσεις, ώστε να συμπληρώνεται μια κρίσιμη μάζα παραγωγών συγκεντρωμένη σε ένα αξιόλογο εύρος αγροτικών προϊόντων, να καλύπτουν την παροχή υπηρεσιών με πολύπλευρους μηχανισμούς ελέγχου (ποιότητα, παραγωγική ικανότητα, ιχνηλασιμότητα) και να περιορίζουν στο ελάχιστο δυνατό το κόστος προμήθειας εξοπλισμού (hardware), παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα κάλυψης του κόστους χρήσης (ενοικίασης) λογισμικού και υπηρεσιών λογισμικού (Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service,) αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής (cloud computing services).”

Πηγή:paseges.gr

Previous Περιζήτητη και κερδοφόρα η πολύχρωμη πιπεριά
Next Οι ελιές ενάντια στην κλιματική αλλαγή!

About author

You might also like

Γεωργία Ακριβείας 0 Comments

Ενδεικτικές εφαρμογές στην Καρυδιά

Για ενδεικτικές εφαρμογές λιπασμάτων και φυτοπροστασίας για τη διαχείριση της καλλιέργειας της  Καρυδιάς πατήστε εδώ

Συμβουλές για ερασιτέχνες 0 Comments

Φυσικά Εκχυλίσματα Βοτάνων για τη Φυτοπροστασία

Τελευταία όλοι μάθαμε για την υπουργική απόφαση της Γαλλίας που αφορά στην συνταγή παρασκευής φυτοπροστατευτικού σκευάσματος που έχει σαν βάση την τσουκνίδα. Εκτός  από την τσουκνίδα υπάρχουν και πολλά ακόμα

Γεωργία Ακριβείας 0 Comments

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply