Ροδακινιά – Απρίλιος

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

α. Βαμβακάδα.

Παρατηρήθηκαν οι πρώτες ωοτοκίες. Αναμένεται η εμφάνιση των κινητών προνυμφών (έρπουσες). Σε οπωρώνες που για οποιονδήποτε λόγο δεν έγινε μέχρι τώρα σωστά η αντιμετώπιση του κοκκοειδούς και υπάρχουν προσβολές συνιστάται να γίνει ψεκασμός:
I) Σε περιπτώσεις σοβαρής προσβολής 26 – 28 Απριλίου
Κατάλληλα φάρμακα :
  • ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ
  • ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ
  • ΘΕΡΙΝΑ ΛΑΔΙΑ
  • ΜΠΙΦΕΝΘΡΙΝ
  • ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ
 Ο ψεκασμός αυτός να επαναληφθεί μετά δύο εβδομάδες.
II) Σε περίπτωση ελαφράς προσβολής να γίνει μόνο μία εφαρμογή 1 – 2 Μαϊου μ’ ένα από τα παραπάνω σκευάσματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:
Επειδή οι προσβολές είναι συνήθως εντοπισμένες στην περίμετρο των κτημάτων, στις κορυφές ή στα χαμηλά των δένδρων από εσφαλμένο τρόπο ψεκασμού, συνιστάται τοπική και κατευθυνόμενη εφαρμογή μόνο στα προσβεβλημένα δένδρα ή σημεία, για προστασία των ωφελίμων και μείωση των υπολειμμάτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:
Σε όσους οπωρώνες έγινε ψεκασμός με ΠΥΡΙΠΡΟΞΥΦΕΝ, όπως συστήθηκε στο Δελτίο μας Νο3/ 28-2-2011, δεν απαιτείται άλλη εφαρμογή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3:
Παρατηρούνται σοβαρές προσβολές από ΦΥΛΛΟΔΕΤΗ και αναφέρθηκαν αποτυχίες στην καταπολέμηση στο στάδιο G (Δελτίο Νο 4/2-3-2011). Σε αυτές τις περιπτώσεις να προτιμηθεί το ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ για την καταπολέμηση της βαμβακάδας, επειδή παρουσιάζει αξιόλογη δράση κατά των προνυμφών 5ου σταδίου του Φυλλοδέτη.
β. Καρπόκαψα.
Αναμένονται οι πρώτες προσβολές του εντόμου στις κορυφές των νεαρών βλαστών μήκους 15 – 20 εκατοστών. Να γίνει ψεκασμός, μόνο όπου υπάρχει προσβολή σε νεαρές φυτείες ή φυτώρια στα τέλη Απριλίου – αρχές Μαϊου.
Κατάλληλα φάρμακα :
  •  ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ
  • ΜΠΙΦΕΝΘΡΙΝ
  • ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ
  • ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ
* Με την εφαρμογή αυτή περιορίζεται και ο πληθυσμός του «κλεονού» που προσβάλλει τα νεκταρίνια.
Σε περίπτωση που γίνεται καταπολέμηση της βαμβακάδας (όπως παραπάνω), δεν απαιτείται χωριστή εφαρμογή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η προσβολή της καρπόκαψας της ροδακινιάς είναι μικρότερης σημασίας απ’ ότι της ανάρσιας και θεωρείται σκόπιμο να γίνει αργότερα κοινή εφαρμογή για τα δύο έντομα μαζί, με κέντρο βάρους την ΑΝΑΡΣΙΑ (θα ακολουθήσει προειδοποίηση).
γ. Αφίδα :
΄Οπου παρουσιάζονται προσβολές να γίνουν ψεκασμοί με ΙΜΙΝΤΑΚΛΟΠΡΙΝΤ, ΠΥΜΕΤΡΟΖΙΝ, ΑΚΕΤΑΜΙΠΡΙΝΤ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, ΜΠΙΦΕΝΘΡΙΝ, κ.α.
δ. Ωίδιο :
Συνιστάται η εφαρμογή προστατευτικών φαρμάκων στο ευαίσθητο στάδιο πριν τη σκλήρυνση του πυρήνα των ευπαθών ποικιλιών.
  • Σε περίπτωση εμφάνισης προσβολών συνιστάται η χρήση θεραπευτικών ωιδιοκτόνων.
ε. Κλαδοσπόριο:

Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με το ωϊδιο.

Πηγή:No 9 / 13 Απριλίου 2011
(Τεχνικό δελτίο – γεωργική προειδοποίηση)

Previous Καταπολέμηση ψύλλας στην Αχαλαδιά- Φουζικλάδιο Μηλοειδών - Απρίλιος
Next Αμπέλι - Απρίλιος

About author

You might also like

Δέντρα 0 Comments

Ημερίδα Κερασιάς (Αρχάγγελος Ν.Πέλλας – Παρασκευή 01/03/2013)

Το Γραφείο Αγροτικής − Κτηνοτροφικής Παραγωγής & Ανάπτυξης του Δήμου Αλμωπίας σας προσκαλεί την Παρασκευή 01-03-2013 και ώρα 10:30 π.μ. στην Τοπική Κοινότητα Αρχαγγέλου, στην ημερίδα που διοργανώνει με θέμα:

Συστάσεις φυτοπροστασίας 0 Comments

Αυξάνεται η χρήση παράνομων φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες

Αύξηση της εισαγωγής, διακίνησης και χρήσης μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων (φυτοφαρμάκων), σημειώνει για το τελευταίο διάστημα το τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ρεθύμνου, με

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply