Ροδακινιά – Απρίλιος

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

α. Βαμβακάδα.

Παρατηρήθηκαν οι πρώτες ωοτοκίες. Αναμένεται η εμφάνιση των κινητών προνυμφών (έρπουσες). Σε οπωρώνες που για οποιονδήποτε λόγο δεν έγινε μέχρι τώρα σωστά η αντιμετώπιση του κοκκοειδούς και υπάρχουν προσβολές συνιστάται να γίνει ψεκασμός:
I) Σε περιπτώσεις σοβαρής προσβολής 26 – 28 Απριλίου
Κατάλληλα φάρμακα :
  • ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ
  • ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ
  • ΘΕΡΙΝΑ ΛΑΔΙΑ
  • ΜΠΙΦΕΝΘΡΙΝ
  • ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ
 Ο ψεκασμός αυτός να επαναληφθεί μετά δύο εβδομάδες.
II) Σε περίπτωση ελαφράς προσβολής να γίνει μόνο μία εφαρμογή 1 – 2 Μαϊου μ’ ένα από τα παραπάνω σκευάσματα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:
Επειδή οι προσβολές είναι συνήθως εντοπισμένες στην περίμετρο των κτημάτων, στις κορυφές ή στα χαμηλά των δένδρων από εσφαλμένο τρόπο ψεκασμού, συνιστάται τοπική και κατευθυνόμενη εφαρμογή μόνο στα προσβεβλημένα δένδρα ή σημεία, για προστασία των ωφελίμων και μείωση των υπολειμμάτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:
Σε όσους οπωρώνες έγινε ψεκασμός με ΠΥΡΙΠΡΟΞΥΦΕΝ, όπως συστήθηκε στο Δελτίο μας Νο3/ 28-2-2011, δεν απαιτείται άλλη εφαρμογή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3:
Παρατηρούνται σοβαρές προσβολές από ΦΥΛΛΟΔΕΤΗ και αναφέρθηκαν αποτυχίες στην καταπολέμηση στο στάδιο G (Δελτίο Νο 4/2-3-2011). Σε αυτές τις περιπτώσεις να προτιμηθεί το ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ για την καταπολέμηση της βαμβακάδας, επειδή παρουσιάζει αξιόλογη δράση κατά των προνυμφών 5ου σταδίου του Φυλλοδέτη.
β. Καρπόκαψα.
Αναμένονται οι πρώτες προσβολές του εντόμου στις κορυφές των νεαρών βλαστών μήκους 15 – 20 εκατοστών. Να γίνει ψεκασμός, μόνο όπου υπάρχει προσβολή σε νεαρές φυτείες ή φυτώρια στα τέλη Απριλίου – αρχές Μαϊου.
Κατάλληλα φάρμακα :
  •  ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ
  • ΜΠΙΦΕΝΘΡΙΝ
  • ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ
  • ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ
* Με την εφαρμογή αυτή περιορίζεται και ο πληθυσμός του «κλεονού» που προσβάλλει τα νεκταρίνια.
Σε περίπτωση που γίνεται καταπολέμηση της βαμβακάδας (όπως παραπάνω), δεν απαιτείται χωριστή εφαρμογή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η προσβολή της καρπόκαψας της ροδακινιάς είναι μικρότερης σημασίας απ’ ότι της ανάρσιας και θεωρείται σκόπιμο να γίνει αργότερα κοινή εφαρμογή για τα δύο έντομα μαζί, με κέντρο βάρους την ΑΝΑΡΣΙΑ (θα ακολουθήσει προειδοποίηση).
γ. Αφίδα :
΄Οπου παρουσιάζονται προσβολές να γίνουν ψεκασμοί με ΙΜΙΝΤΑΚΛΟΠΡΙΝΤ, ΠΥΜΕΤΡΟΖΙΝ, ΑΚΕΤΑΜΙΠΡΙΝΤ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ, ΜΠΙΦΕΝΘΡΙΝ, κ.α.
δ. Ωίδιο :
Συνιστάται η εφαρμογή προστατευτικών φαρμάκων στο ευαίσθητο στάδιο πριν τη σκλήρυνση του πυρήνα των ευπαθών ποικιλιών.
  • Σε περίπτωση εμφάνισης προσβολών συνιστάται η χρήση θεραπευτικών ωιδιοκτόνων.
ε. Κλαδοσπόριο:

Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με το ωϊδιο.

Πηγή:No 9 / 13 Απριλίου 2011
(Τεχνικό δελτίο – γεωργική προειδοποίηση)

Previous Καταπολέμηση ψύλλας στην Αχαλαδιά- Φουζικλάδιο Μηλοειδών - Απρίλιος
Next Αμπέλι - Απρίλιος

About author

You might also like

Ελιά 0 Comments

Καλλιέργεια Αμπελιού, Ελιάς και Φυστικιάς – Μάιος

Ε Λ Ι Α α. Πυρηνοτρήτης Διαπιστώσεις : · Η ελιά (ποικιλία Χαλκιδικής) βρίσκεται στο στάδιο «D» και σε 8-10 ημέρες θα αρχίσει να μπαίνει στο βλαστικό στάδιο Ε που

Συστάσεις φυτοπροστασίας 0 Comments

Μέτρα προστασίας των καλλιεργειών

Έκκληση του Κέντρου Προστασίας Φυτών προς τους αγρότες Να προχωρήσουν σε επεμβάσεις στις καλλιέργειες μηλιάς και αχλαδιάς, κάλεσε τους αγρότες το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, …

Δέντρα 0 Comments

Καλλιεργητικές φροντίδες Μαΐου – Μηλιά, Αχλαδιά, Δαμασκηνιά

Μηλιά – Αχλαδιά α. Καρπόκαψα. Να γίνει ψεκασμός : · Από 2 έως 7 Μαϊου με ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ ή · Από 3 έως 13 Μαϊου με ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ ( σκεύασμα CORAGEN) ή

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply