Καλλιέργεια Αμπελιού, Ελιάς και Φυστικιάς – Μάιος

Ε Λ Ι Α
α. Πυρηνοτρήτης
Διαπιστώσεις :
· Η ελιά (ποικιλία Χαλκιδικής) βρίσκεται στο στάδιο «D» και σε 8-10 ημέρες θα αρχίσει να μπαίνει στο
βλαστικό στάδιο Ε που είναι ευαίσθητο για προσβολές από το έντομο.
· Παρατηρούνται αυξημένες συλλήψεις.
· Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη δραστηριότητα του εντόμου (διαπιστώθηκαν ωοτοκίες).
Συνιστούμε

να γίνει ψεκασμός, μόνο σε ελαιοκτήματα με λίγη ανθοφορία και στα οποία παρατηρούνται
συνήθως προσβολές :
· στις πρώιμες παραθαλάσσιες περιοχές (Κασσάνδρα, Σιθωνία) από το στάδιο E έως F.
· στις υπόλοιπες περιοχές όταν η ελιά βρίσκεται στο βλαστικό στάδιο F (έναρξη άνθισης – «κρόκιασμα»).
Κατάλληλα φάρμακα :
I. Αν υπάρχει μόνο πρόβλημα Πυρηνοτρήτη, και για τις περιπτώσεις ολοκληρωμένης καταπολέμησης, να
προτιμηθούν ρυθμιστές (Ντιφλουμπενζουρόν) ή σκευάσματα Βάκιλλου της Θουριγκίας.
II. Όταν συνυπάρχουν και προσβολές από Κοκκοειδή ( κυρίως Λεκάνιο ), Βαμβακάδα, Καλόκορη, να προτιμηθεί
το Θερινό λάδι.
Σημείωση.: Με την προσθήκη του λαδιού καταπολεμούνται και τα ακάρεα (παρουσία ακάρεων στις ταξιανθίες διαπιστώθηκε από τέλη Απριλίου).
III. Μόνο αν η παρουσία Βαμβακάδας και Καλόκορης είναι σημαντική και η ανθοφορία μειωμένη, να προτιμηθεί η χρήση του Ντιμεθοέιτ.
β. Λεκάνιο: Αν έχουμε σοβαρό πρόβλημα συνιστάται ψεκασμός με Πυριπροξυφεν (στάδιο Ε).

Α Μ Π Ε Λ Ι
α. Ευδεμίδα
Αρχισαν οι ωοτοκίες. Οι προνύμφες (σκουλήκια) αναμένονται λίγο πριν την έναρξη της άνθισης (στάδια Η προς Ι). Καταπολέμηση χρειάζεται μόνο σε αμπέλια όπου οι προσβολές είναι πολλές (τουλάχιστον 30 κουκούλια” ή “φωλιές” στους 100 βότρεις). Κατάλληλα φάρμακα: Ιντοξακαρπ, Σπινοσαντ, Ετοφενπροξ, Χλωπυριφός Μεθυλ, κ.α.

β. Θρίπας Καλιφόρνιας

Τα τελευταία χρόνια κάνει σοβαρές ζημιές κυρίως σε περιοχές της Θεσ/νίκης και Χαλκιδικής. Η διαπίστωση της παρουσίας και η ένταση της προσβολής καθώς και η ανάγκη επέμβασης μπορούν να εκτιμηθούν με χρήση μπλέ παγίδας στα στάδια H και I (επέμβαση όταν έχουμε πάνω από 10-15 έ ν τ ο μ α / π α γ ί δ α / ε βδ ο μ ά δ α ) ή με οπτικό έλεγχο ή τίναγμα όταν διαπιστωθούν 2-3 άτομα θρίπα ανά βοτρύδιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται να γίνουν ψεκασμοί στο 70% της άνθησης με, Μεθειοκαρμπ, Σπινοσαντ, Ακριναθριν, κ.α.

γ. Περονόσπορος

Συνιστούμε να ελέγχετε τα αμπέλια σας (κυρίως τα σταφύλια) και αν διαπιστώσετε αρχικές προσβολές (κηλίδες λαδιού ή επάνθιση) να κάνετε αμέσως καταπολέμηση. Αν δεν έχετε πείρα στην αναγνώριση και επειδή υπάρχει πιθανότητα να διαφύγουν την παρατήρηση οι αρχικές προσβολές, συνιστούμε ψεκασμό στο στάδιο του μούρου Η (λίγο πριν την άνθηση). Κατάλληλα φάρμακα :

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ

ΧΑΛΚΟΥΧΑ

ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ

ΦΟΖΕΤΥΛ

ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ

ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΧΑΛΚΟΣ

ΦΟΖΕΤΥΛ+ΦΟΛΠΕΤ

ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ

ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ

ΦΟΖΕΤΥΛ+ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ

ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ

                     ΦΟΖΕΤΥΛ+ΧΑΛΚΟΣ

και άλλα

ΙΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ

ΦΟΖΕΤΥΛ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ

ΦΛΟΥΟΠΙΚΟΛΙΝΤ+ΦΟΖΕΤΥΛ

ΦΟΛΠΕΤ

   και άλλα

ΦΟΛΠΕΤ+ΧΑΛ

 

Κατάλληλα φάρμακα: Βρέξιμο θειάφι, Ντινοκαπ+Μυκλομπουτανιλ, Τριαντιμενολ,
Κρεσοξυμ – Μεθυλ, Αζοξυστρομπιν, Κουϊνοξυφεν.

ΦΙΣΤΙΚΙΑ
α. Σεπτόρια. Συνιστάται ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα. Με την εφαρμογή των χαλκούχων καταπολεμείται και το
Καμαροσπόριο, όχι όμως αποτελεσματικά ειδικά με βροχερό καιρό.
β. Ευρύτομο. Δεν χρειάζεται ακόμη επέμβαση. Θα ακολουθήσει νεότερη προειδοποίηση.
γ. Θρίπες-Τζιτζικάκι (Ιδιόκερος κ.α.). Δημιουργούν προβλήματα άμεσα με την απομύζηση χυμών και έμμεσα με το να δημιουργούν πληγές εισόδου παθογόνων και ειδικά τα τζιτζικάκια πιθανώς μεταδίδουν το αίτιο της μελάνωσης των ταξικαρπιών (Nematospora coryli).
Η καταπολέμηση θα γίνει σε συνδυασμό με το Ευρύτομο.
δ. Ψύλλα. Δεν υπάρχει ένταση προσβολής. Γενικεύονται οι ωοτοκίες και έχουν αρχίσει οι εκκολάψεις. Συνιστάται καταπολέμηση όπου υπάρχει προσβολή με τη λήψη του δελτίου.

Πηγή: Τεχνικό δελτίο  No 14 / 7 Μαϊου 2012

Previous Using maths to feed the world
Next Καλλιεργητικές φροντίδες Μαΐου - Μηλιά, Αχλαδιά, Δαμασκηνιά

About author

You might also like

Συστάσεις φυτοπροστασίας 0 Comments
Ελιά 0 Comments

Πώς φτιάχνω τις ελιές μου

Πώς φτιάχνω τις ελιές μου;

Αμπέλι 0 Comments

Νέες τεχνολογίες στην συλλογή καρπών (Video)

Δείτε παρακάτω τη χρήση διαφόρων νέων τεχνολογίων σε συνηθισμένες καλλιέργειες

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply