Καλλιέργεια Αμπελιού, Ελιάς και Φυστικιάς – Μάιος

Ε Λ Ι Α
α. Πυρηνοτρήτης
Διαπιστώσεις :
· Η ελιά (ποικιλία Χαλκιδικής) βρίσκεται στο στάδιο «D» και σε 8-10 ημέρες θα αρχίσει να μπαίνει στο
βλαστικό στάδιο Ε που είναι ευαίσθητο για προσβολές από το έντομο.
· Παρατηρούνται αυξημένες συλλήψεις.
· Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τη δραστηριότητα του εντόμου (διαπιστώθηκαν ωοτοκίες).
Συνιστούμε

να γίνει ψεκασμός, μόνο σε ελαιοκτήματα με λίγη ανθοφορία και στα οποία παρατηρούνται
συνήθως προσβολές :
· στις πρώιμες παραθαλάσσιες περιοχές (Κασσάνδρα, Σιθωνία) από το στάδιο E έως F.
· στις υπόλοιπες περιοχές όταν η ελιά βρίσκεται στο βλαστικό στάδιο F (έναρξη άνθισης – «κρόκιασμα»).
Κατάλληλα φάρμακα :
I. Αν υπάρχει μόνο πρόβλημα Πυρηνοτρήτη, και για τις περιπτώσεις ολοκληρωμένης καταπολέμησης, να
προτιμηθούν ρυθμιστές (Ντιφλουμπενζουρόν) ή σκευάσματα Βάκιλλου της Θουριγκίας.
II. Όταν συνυπάρχουν και προσβολές από Κοκκοειδή ( κυρίως Λεκάνιο ), Βαμβακάδα, Καλόκορη, να προτιμηθεί
το Θερινό λάδι.
Σημείωση.: Με την προσθήκη του λαδιού καταπολεμούνται και τα ακάρεα (παρουσία ακάρεων στις ταξιανθίες διαπιστώθηκε από τέλη Απριλίου).
III. Μόνο αν η παρουσία Βαμβακάδας και Καλόκορης είναι σημαντική και η ανθοφορία μειωμένη, να προτιμηθεί η χρήση του Ντιμεθοέιτ.
β. Λεκάνιο: Αν έχουμε σοβαρό πρόβλημα συνιστάται ψεκασμός με Πυριπροξυφεν (στάδιο Ε).

Α Μ Π Ε Λ Ι
α. Ευδεμίδα
Αρχισαν οι ωοτοκίες. Οι προνύμφες (σκουλήκια) αναμένονται λίγο πριν την έναρξη της άνθισης (στάδια Η προς Ι). Καταπολέμηση χρειάζεται μόνο σε αμπέλια όπου οι προσβολές είναι πολλές (τουλάχιστον 30 κουκούλια” ή “φωλιές” στους 100 βότρεις). Κατάλληλα φάρμακα: Ιντοξακαρπ, Σπινοσαντ, Ετοφενπροξ, Χλωπυριφός Μεθυλ, κ.α.

β. Θρίπας Καλιφόρνιας

Τα τελευταία χρόνια κάνει σοβαρές ζημιές κυρίως σε περιοχές της Θεσ/νίκης και Χαλκιδικής. Η διαπίστωση της παρουσίας και η ένταση της προσβολής καθώς και η ανάγκη επέμβασης μπορούν να εκτιμηθούν με χρήση μπλέ παγίδας στα στάδια H και I (επέμβαση όταν έχουμε πάνω από 10-15 έ ν τ ο μ α / π α γ ί δ α / ε βδ ο μ ά δ α ) ή με οπτικό έλεγχο ή τίναγμα όταν διαπιστωθούν 2-3 άτομα θρίπα ανά βοτρύδιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται να γίνουν ψεκασμοί στο 70% της άνθησης με, Μεθειοκαρμπ, Σπινοσαντ, Ακριναθριν, κ.α.

γ. Περονόσπορος

Συνιστούμε να ελέγχετε τα αμπέλια σας (κυρίως τα σταφύλια) και αν διαπιστώσετε αρχικές προσβολές (κηλίδες λαδιού ή επάνθιση) να κάνετε αμέσως καταπολέμηση. Αν δεν έχετε πείρα στην αναγνώριση και επειδή υπάρχει πιθανότητα να διαφύγουν την παρατήρηση οι αρχικές προσβολές, συνιστούμε ψεκασμό στο στάδιο του μούρου Η (λίγο πριν την άνθηση). Κατάλληλα φάρμακα :

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ

ΧΑΛΚΟΥΧΑ

ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ

ΦΟΖΕΤΥΛ

ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ

ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΧΑΛΚΟΣ

ΦΟΖΕΤΥΛ+ΦΟΛΠΕΤ

ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ

ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ

ΦΟΖΕΤΥΛ+ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ

ΣΥΜΟΞΑΝΙΛ+ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ

                     ΦΟΖΕΤΥΛ+ΧΑΛΚΟΣ

και άλλα

ΙΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ

ΦΟΖΕΤΥΛ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ

ΦΛΟΥΟΠΙΚΟΛΙΝΤ+ΦΟΖΕΤΥΛ

ΦΟΛΠΕΤ

   και άλλα

ΦΟΛΠΕΤ+ΧΑΛ

 

Κατάλληλα φάρμακα: Βρέξιμο θειάφι, Ντινοκαπ+Μυκλομπουτανιλ, Τριαντιμενολ,
Κρεσοξυμ – Μεθυλ, Αζοξυστρομπιν, Κουϊνοξυφεν.

ΦΙΣΤΙΚΙΑ
α. Σεπτόρια. Συνιστάται ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα. Με την εφαρμογή των χαλκούχων καταπολεμείται και το
Καμαροσπόριο, όχι όμως αποτελεσματικά ειδικά με βροχερό καιρό.
β. Ευρύτομο. Δεν χρειάζεται ακόμη επέμβαση. Θα ακολουθήσει νεότερη προειδοποίηση.
γ. Θρίπες-Τζιτζικάκι (Ιδιόκερος κ.α.). Δημιουργούν προβλήματα άμεσα με την απομύζηση χυμών και έμμεσα με το να δημιουργούν πληγές εισόδου παθογόνων και ειδικά τα τζιτζικάκια πιθανώς μεταδίδουν το αίτιο της μελάνωσης των ταξικαρπιών (Nematospora coryli).
Η καταπολέμηση θα γίνει σε συνδυασμό με το Ευρύτομο.
δ. Ψύλλα. Δεν υπάρχει ένταση προσβολής. Γενικεύονται οι ωοτοκίες και έχουν αρχίσει οι εκκολάψεις. Συνιστάται καταπολέμηση όπου υπάρχει προσβολή με τη λήψη του δελτίου.

Πηγή: Τεχνικό δελτίο  No 14 / 7 Μαϊου 2012

Previous Using maths to feed the world
Next Καλλιεργητικές φροντίδες Μαΐου - Μηλιά, Αχλαδιά, Δαμασκηνιά

About author

You might also like

Συμβουλές για ερασιτέχνες 0 Comments

Χρήσιμες οδηγίες για την καλλιέργεια επιτραπέζιας – βρώσιμης ελιάς

Η καλλιέργεια της βρώσιμης ελιάς απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς ώστε να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον παραγωγό. Εκτός των καλλιεργητικών φροντίδων σημαντικό ρόλο παίζει και η σωστή φυτοπροστασία και διαφυλλική

Ελιά 2 Comments

Βιολογική καλλιέργεια ελιάς – Θρεπτική κατάσταση και καρποφορία της ελιάς

Πριν ανθίσει η ελιά μέχρι την καρπόδεση έχει ανάγκη από νερό, προκειμένου να διαφοροποιήσει τους ανθοφόρους οφθαλμούς της επόμενης χρονιάς, συνθήκη που στη χώρα μας συνήθως ικανοποιείται από τις βροχοπτώσεις

Συστάσεις φυτοπροστασίας 0 Comments

Metcalfa pruinosa – Xρήση σκευασμάτων για την καταπολέμηση του εντόμου σε ακτινίδιο

Στην προσπάθεια αυτή καταπολέμησης του εντόμου, πέρσι, είχε ζητηθεί και είχε δοθεί από το υπουργείο, κατ’ εξαίρεση, έγκριση χρήσης στην ακτινιδιά 2 σκευάσματων, τα οποία από πειράματα που είχαν γίνει

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply